Var med på resan mot
en hållbar byggbransch

Här byggs just en webbplats för Kålltorps REbygg – en återbruksenhet för byggbranschen med fokus på återbruk av byggmaterial för lokalanpassningar. Syftet är att, tillsammans och genom långsiktigt miljöarbete, främja hållbart byggande.

Mer information kommer snart. Under tiden når du oss på

info@rebygg.se

Mvh,
Kålltorps REbygg